Form đơn & biểu mẫu

Cập nhật mới nhất các thủ tục làm hộ chiếu!

các thủ tục làm hộ chiếu

Hộ chiếu (passport) là một khái niệm ngày càng trở nên thông dụng với mọi công dân Việt Nam. Mỗi người nên sở hữu hộ chiếu để thuận tiện cho những chuyến công tác hay những mục đích du lịch khám đất nước mới. Tuy nhiên, không hẳn ai cũng nắm được các thủ tục […]

Điền tờ khai nhập cảnh Úc

Quy trình điền các tờ khai khi xin visa Úc được coi là phần khó khăn nhất khi làm thủ tục, nhất là những ai mới làm hồ sơ du lịch nước ngoài lần đầu. Ngoài tờ đơn xin cấp visa Úc, bạn nên tìm hiểu cả cách điền tờ khai nhập cảnh Úc. Tờ […]

Mẫu N4C-Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế (mẫu N4C)

Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế (mẫu N4C)                                                 Mẫu (Form) N4C                                           (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013) CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Immigration Department                                                                    Socialist republic of Viet nam […]

Mẫu N14-Lệnh trục xuất (mẫu N14)

Lệnh trục xuất (mẫu N14)                                                                                       Mẫu (Form) N14                                    (Ban hành kèm theo […]

Mẫu N16-Giấy phép vào khu vực biên giới (mẫu N16)

Giấy phép vào khu vực biên giới (mẫu N16)        MẪU (FORM) N16                   (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA  ngày 05 tháng 01 năm 2013) Công an tỉnh/ thành phố ………….  Public Security of…………..Province/City           Số               /GP     CỘNG HOÀ XÃ […]

Mẫu N21-Công văn trả lời nhân sự người nước ngoài đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (mẫu N21)

Công văn trả lời nhân sự người nước ngoài đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (mẫu N21) Mẫu N21 (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA  ngày 05 tháng 01 năm 2013) BỘ CÔNGAN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc […]

Mẫu TT02-Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân (mẫu TT02)

  Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân (mẫu TT02)                                Mẫu TT02                                                                             (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA                                                                                                ngày 05 tháng 01 năm 2013)          […]