| Xin giấy phép lao động

Work permit là gì: Những điều cần biết về loại giấy tờ này

work permit là gì

Đối với những người nước ngoài đang có định đến Việt Nam sinh sống và làm việc thì Work permit là một trong số những giấy tờ rất quan trọng để hoàn tất các thủ tục liên quan. Tuy nhiên vẫn còn một số người vẫn đang thắc mắc về loại giấy tờ này cùng […]

NGHỊ ĐỊNH 46/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

________ Số: 46/2011/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________ Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng […]

NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2008/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

 CHÍNH PHỦ _____ Số: 34/2008/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ Hà Nội, ngày 25  tháng 3 năm 2008  NGHỊ ĐỊNH Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam  CHÍNH PHỦ  Căn cứ Luật Tổ chức Chính […]

THÔNG TƯ SỐ 31/2011/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 34 VÀ NGHỊ ĐỊNH 46

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ______________ Số: 31/2011/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011  THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của […]