Miễn thị thực

Visa cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng là người Việt Nam

Visa cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng là người Việt Nam Theo quy định về quản lý xuất nhập cảnh thì Người có vợ hoặc có chồng là công dân Việt Nam theo quy định được cấp những loại visa thị thực sau: 1. Miễn thị thực: Miễn thị thực cho người có vợ […]

Miễn thị thực cho công dân Argentina

Việt Nam đã ký Hiệp định miễn thị thị thực với Chính Phủ Argentina ngày 14/9/1999, có hiệu lực từ ngày 13/11/1999. Theo nội dung dung của Hiệp định Chính phủ Việt Nam sẽ miễn thị thực (miễn visa) cho công dân Argentina như sau: – Đối với người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ […]

Miễn thị thực Việt Nam và Azerbaijan

Theo Hiệp định ký ngày 09/04/2010, có hiệu lực từ 21/08/2010 giữa chính phủ Việt nam và chính phủ Azerbaijan thì công dân hai nước được miễn thị thực trong những trường hợp sau: – Công dân Việt Nam và Azerbaijan mang Hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị, cũng […]

Miễn thị thực Việt Nam – Ai Cập

Hiệp định về miễn thị thực giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Ai Cập ký ngày 18/08/2010, có hiệu lực từ ngày 08/08/2011 có các nội dung cơ bản về miễn thị thực như sau: – Miễn thị thực cho người mang Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu đặc biệt, Hộ chiếu công […]

Miễn thị thực Việt Nam và UAE

Hiệp định miễn thị thực được chính phủ Việt Nam và Nhà nước UAE ký ngày 23/10/2010, có hiệu lực từ ngày 22/07/2011. Theo hiệp định này thì những trường hợp được miễn visa như sau: Miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh cho người mang Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu đặc biệt, Hộ […]

Miễn thị thực cho công dân Nga

Quyết định số 3207/2008/QĐ-BNG ngày 10/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy chế miễn thị thực cho công dân Liên bang Nga mang hộ chiếu phổ thông Từ 1/1/2009, công dân Nga mang hộ chiếu phổ thông, không phân biệt mục đích nhập cảnh, được miễn thị thực nhập xuất […]

Miễn thị thực visa cho công dân Nhật Bản

Quyết định số 09/2004/QĐ-BNG ngày ngày 30/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế tạm thời về miễn thị thực đối với công dân Nhật Bản và công dân Hàn Quốc. Từ 01/7/2004, công dân Nhật Bản được miễn thị thực nhập xuất cảnh Việt Nam với thời gian tạm trú […]