Miễn thị thực

Miễn thị thực visa cho công dân Nhật Bản

Quyết định số 09/2004/QĐ-BNG ngày ngày 30/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế tạm thời về miễn thị thực đối với công dân Nhật Bản và công dân Hàn Quốc. Từ 01/7/2004, công dân Nhật Bản được miễn thị thực nhập xuất cảnh Việt Nam với thời gian tạm trú […]

Miễn thị thực visa cho người Hàn Quốc

Quyết định số 09/2004/QĐ-BNG ngày ngày 30/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế tạm thời về miễn thị thực đối với công dân Hàn Quốc. Từ 01/7/2004, công dân Hàn Quốc được miễn thị thực nhập xuất cảnh Việt Nam với thời gian tạm trú không quá 15 ngày, nếu […]

Miễn thị thực cho người Đan Mạch

Quyết định 808/2005/QĐ-BNG ngày 13/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế về miễn thị thực đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thuỵ Điển Từ 1/5/2005, công dân Đan Mạch không phân biệt loại hộ chiếu và mục đích nhập cảnh được miễn thị thực […]

Miễn thị thực cho công dân Na Uy

Quyết định 808/2005/QĐ-BNG ngày 13/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế về miễn thị thực đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thuỵ Điển Từ 1/5/2005, công dân Na Uy không phân biệt loại hộ chiếu và mục đích nhập cảnh được miễn thị thực […]

Miễn thị thực đối với công dân Phần Lan

Quyết định 808/2005/QĐ-BNG ngày 13/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế về miễn thị thực đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thuỵ Điển Từ 1/5/2005, công dân Phần Lan không phân biệt loại hộ chiếu và mục đích nhập cảnh được miễn thị thực […]

Miễn thị thực với công dân Thụy Điển

Quyết định 808/2005/QĐ-BNG ngày 13/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao v/v ban hành Quy chế về miễn thị thực đối với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thuỵ Điển Từ 1/5/2005, công dân Thụy Điển không phân biệt loại hộ chiếu và mục đích nhập cảnh được miễn thị thực […]

Thủ tục xin miễn thị thực cho Việt Kiều

Căn cứ pháp lý cho việc xin miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp […]

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy miễn thị thực cho Việt Kiều?

Theo Quyết định 135/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ ban hành ngày 17 tháng 8 năm 2007 và Quy chế miễn thị thực cho Việt Kiều định cư ở nước ngoài thì những cơ quan sau đây có thẩm quyền cấp giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 1. […]