Tạm trú – Cư trú

Một số thông tin về xin thẻ tạm trú

1. Thẻ tạm trú thay thế cho visa Thẻ tạm trú từ lâu đã là mong muốn sử dụng của nhiều người nước ngoài ở VN. Bất cập khi quyển hộ chiếu của bạn có dán quá nhiều visa và không còn chỗ dán nữa, hơn thế bạn lại phải thường xuyên di chuyển từ […]

Những Thủ tục khai báo tạm trú, tạm vắng cho người nước ngoài

Thủ tục khai báo tạm trú, tạm vắng cho người nước ngoài được quy định tại những văn bản pháp luật sau: Văn bản pháp luật về hộ tịch quy định về việc khai báo tạm trú, tạm vắng. – Pháp lệnh số 24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người […]

Hồ sơ xin cấp lại thẻ tạm trú do mất thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú là loại thị thực, visa dài hạn đặc biệt được cấp cho những người nước ngoài có nguyện vọng ở lại Việt Nam lâu dài để học tập, kinh doanh, lao động, đầu tư. Tuy nhiên do sơ xuất, do những yếu tố ngoài ý muốn thẻ thường trú lại bị mất […]

Xin Thẻ cư trú cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1. Thủ tục xin cấp thẻ cư trú cho người nước ngoài được quy định tại những văn bản pháp luật sau: – Pháp lệnh số 24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. -Nghị định Số 21/ NĐ_CP Quy định chi tiết thi hành pháp […]

Những Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

1. Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài được quy định tại những văn bản pháp luật sau: – Pháp lệnh số 24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. -Nghị định Số 21/ NĐ_CP Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh […]

Đăng ký và xác nhận tạm trú cho người nước ngoài

Người nước ngoài khi xin cấp lý lịch tư pháp hoặc kết hôn với công dân Việt Nam theo quy định phải đăng ký tạm trú và hồ sơ nộp tại Sở tư pháp yêu cầu phải có sổ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú của Công an xã, phường, thị trấn nơi […]

Thủ tục xin cấp và làm thẻ thường trú cho người nước ngoài

I. Cơ sở pháp lý quy định về thẻ trường trú. Điều 39, 40,41, 42 và Điều Luật số 47/2014/QH2013 – Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam dưới đây quy định về việc xin cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài Thông tư số […]