Tạm trú – Cư trú

Thẻ tạm trú có thời hạn bao lâu cho người nước ngoài ?

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài có thời hạn bao nhiêu lâu theo quy định của Luật xuất nhập cảnh. Theo quy định mới về thẻ tạm trú quy định tại Điều 38, Điều 8 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013 có […]

Dịch vụ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Dịch vụ xin gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam với mục đích làm việc hoặc thăm thân khi hết thời giạn ghi trên thẻ thì cần phải làm thủ tục xin cấp gia hạn thẻ tạm trú để […]

Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ làm thẻ tam trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Thẻ tạm trú tại Việt Nam được cấp cho người lao động nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài và người nước ngoài có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam …..Thủ tục làm thẻ tạm trú được thực hiện theo […]