Tạm trú – Cư trú

Hồ sơ làm thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Khi xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài doanh nghiệp, tổ chức cần chuẩn bị Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú của người nước ngoài sau đây. Thẻ tạm trú của người nước ngoài được nộp tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh công an […]

Thẻ tạm trú hết hạn?

Thẻ tạm trú của người nước ngoài hết hạn thì doanh nghiệp và tổ chức nơi người lao động nước ngoài làm việc, công tác phải thực hiện thủ tục gia hạn giấy thẻ tạm trú tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố […]

Thủ tục làm và xin cấp thẻ cư trú cho người nước ngoài

Người nước ngoài tạm trú, lưu trú tại Việt Nam có thể xin cấp thẻ cư trú tại Việt Nam với thời hạn tối thiểu là 1 năm và tối đa không quá 5 năm tùy vào trường hợp cụ thể . Luật số 47/2014/QH2013 – Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú […]

Điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Điều kiện xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Thẻ tạm trú là một loại thị thực dài hạn có thời hạn do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam cấp cho người nước ngoài với thời hạn thẻ tạm trú tối thiểu là 1 năm, 2 […]

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam theo quy định mới từ ngày 01/01/2015 Theo quy định mới về thủ tục thẻ tạm trú quy định tại Điều 37 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013 có […]

Hồ sơ pháp lý đăng ký thẻ tạm trú cho người nước ngoài

1. Hồ sơ pháp lý xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo quy định mới Hồ sơ pháp lý của công ty, doanh nghiệp, tổ chức … có tư cách pháp nhân tại Việt Nam nộp trước khi người nước ngoài nhập cảnh Việt NamTheo quy định tại khoản 2 Điều 16 […]

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Dịch vụ làm thẻ tạm trú Việt Nam cho người nước ngoài Theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thì việc xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài sống và làm việc […]