Tạm trú – Cư trú

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú

Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú Cùng với sự phát triển không ngừng của kinh tế trong nước và môi trường sống ngày càng được cải thiện rõ rệt, nhu cầu làm thẻ tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày càng tăng. Hiểu rõ những khó khăn của ngưòi nước ngoài […]

Quy trình xin cấp thẻ tạm trú

Quy trình xin cấp thẻ tạm trú Trong những năm gần đây ngày càng có nhiều người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Thủ tục tạm trú luôn là vấn đề được người nước ngoài quan tâm trong quá trình làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Để tạo thuận lợi cho người […]

Một số thông tin về xin thẻ tạm trú

Một số thông tin về xin thẻ tạm trú Bất cứ người nước ngoài nào tạm trú dài hạn ở Việt Nam đều có mong muốn và buộc phải xin thẻ tạm trú. Vậy sở hữu thẻ tạm trú sẽ có những quyền lợi gì, tối ưu như thế nào so với visa ngắn hạn […]

Những ký hiệu trên thẻ tạm trú

Những ký hiệu trên thẻ tạm trú Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam theo những diện khác nhau sẽ được cấp thẻ tạm trú với ký hiệu khác nhau. Những ký hiệu trên thẻ tạm trú không chỉ là dấu hiện phân biệt con đường vào Việt Nam của người nước ngoài mà còn […]

Làm gì khi thẻ tạm trú hết hạn?

Làm gì khi thẻ tạm trú hết hạn? Khi thẻ tạm trú hết hạn thì doanh nghiệp và tổ chức nơi người lao động nước ngoài làm việc, công tác phải thực hiện thủ tục gia hạn giấy thẻ tạm trú tại Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng Quản lý xuất nhập cảnh […]

Điều kiện để được cấp thẻ tạm trú

Điều kiện để được cấp thẻ tạm trú Thẻ tạm trú là một loại thị thực dài hạn có thời hạn do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam (Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh) cấp cho người nước ngoài là nhà đầu tư hoặc […]

Thời hạn của thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thời hạn của thẻ tạm trú cho người nước ngoài Thẻ tạm trú còn gọi là thị thực đặc biệt có giá trị như một visa dài hạn,cho phép người sở hữu có thể tạm trú tại Việt Nam với thời hạn ít nhất 1 năm, thời hạn của thẻ tạm trú tối đa hiện tại là […]

Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam

Dịch vụ hỗ trợ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam Cùng với sự phát triển không ngừng của kinh tế trong nước và môi trường sống ngày càng được cải thiện rõ rệt, nhu cầu làm thẻ tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày càng tăng. Hiểu […]