Tạm trú – Cư trú

[Văn bản pháp luật] Thông tư số 04/2015/TT-BCA

Thông tư Số 04 2015 TT BCA

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thì Bộ Công an đã ban hành quy định về […]

[Văn bản pháp luật] Thông tư 31/2015/TT-BCA

văn bản pháp luật

Ngày 06/7/2015 Bộ Công an đã ban hành thông tư 31/2015/TT-BCA hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Thông tư này sẽ hướng dẫn nội dung về về cấp thị thực, cấp thẻ […]

ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ VIỆT KIỀU

Người nước ngoài, Việt kiều khi nhập cảnh và cư trú tại một địa chỉ cụ thể cần khai báo tạm trú theo quy định của pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: (Điều 15 Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh […]

THỦ TỤC XIN ĐỔI THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC ĐỔI THẺ TẠM TRÚ BAO GỒM: Thẻ tạm trú bị mất hoặc thất lạc; Thẻ tạm trú bị rách, mờ số …. Người nước ngoài được cấp hộ chiếu mới trong đó số hộ chiếu mới khác với số hộ chiếu ghi trên thẻ tạm trú; Thẻ tạm trú của người […]