Mẫu NA1, Tờ khai đề nghị cấp visa, thị thực Việt Nam

(22/02/2017) | Biểu mẫu tờ khai visa Thị thực

Mẫu NA1, Tờ khai đề nghị xin cấp visa, thị thực Việt Nam cho người nước ngoài

Form biểu mẫu NA1, Tờ khai đề nghị cấp visa, thị thực Việt Nam cho người nước ngoài được ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ công an

Mẫu NA1, Tờ khai đề nghị cấp visa, thị thực Việt Nam cho người nước ngoài (Download)

Các biểu mẫu xuất nhập cảnh khác (Tải tại đường link này)


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang