Hướng dẫn xin công văn chấp thuận sử lao động nước ngoài

(22/02/2017) | | Xin giấy phép lao động

Hướng dẫn xin công văn chấp thuận sử lao động nước ngoài xin cấp giấy phép lao động

Doanh nghiệp (Người sử dụng lao động) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký nhu cầu tuyển dụng với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm có:

Có 2 trường hợp xin công văn chấp thuận sử dụng lao động.

+ Trường hợp thứ nhất: Đối với Doanh nghiệp chưa từng được đăng ký và nhận được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài:

Lập báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động có nội dung như sau:

  • Thông tin công ty (tên, địa chỉ, thời gian thành lập, mã số thuế, lĩnh vực kinh doanh, sản xuất,…)
  • Thông tin xin tuyển dụng ( vị trí công việc, số lượng, kinh nghiệm làm việc, mức lương, địa điểm, thời gian làm việc,..)

+ Trường hợp thứ 2: Đối với Doanh nghiệp đã được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài mà có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài:

Lập báo cáo giải trình điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài có nội dung như sau:

  • Thông tin công ty (tên, địa chỉ, thời gian thành lập, mã số thuế, lĩnh vực kinh doanh, sản xuất,…)
  • Vị trí công việc đã được chấp thuận, số lượng
  • Vị trí công việc đã được sử dụng ( nếu có)
  • Thông tin xin tuyển dụng bổ sung ( vị trí công việc, số lượng, kinh nghiệm làm việc, mức lương, địa điểm, thời gian làm việc,..)
  • Lý do tuyển dụng.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất tỉnh nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo sử dụng lao động nước ngoài hợp lệ.

Xem thêm:

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục cấp lý lịch tư pháp tại Hà Nội

Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp mẫu số 2 cho người nước ngoài

Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp mẫu số 1 cho người nước ngoài


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang