Những loại visa theo quy định của pháp lệnh xuất nhập cảnh

(22/02/2017) | Hỏi đáp xuất nhập cảnh
Thị thực (Sau đây gọi tắt là Visa) có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam theo quy định tại Điều 7 pháp lệnh xuất nhập cảnh bao gồm các loại sau đây
a) Visa một lần, có giá trị sử dụng một lần trong thời hạn không quá 12 tháng;

b) Visa nhiều lần, có giá trị sử dụng nhiều lần không trong thời hạn không quá 12 tháng;

3. Visa không được gia hạn.

Đó là visa đã cấp cho người nước ngoài có thể bị huỷ bỏ nếu thuộc một trong những trường hợp quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Pháp lệnh xuất nhập cảnh

Xem tiếp:

1. Dịch vụ cấp thẻ tạm trú, cư trú cho người nước ngoài

2. Dịch vụ xin visa, gia hạn visa thị thực cho người nước ngoài

3. Dịch vụ và thủ tục xin cấp giấy phép lao động, giấy phép làm việc cho người nước ngoài


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang