Thông tư hướng dẫn Nghị định 102/2013/NĐ-CP về Giấy phép lao động

(22/02/2017) | | Xin giấy phép lao động

Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.

Xin vui lòng mở file đình kèm dưới đây để theo dõi nội dung chi tết.


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang