Mẫu N8-Mẫu thẻ tạm trú

(22/02/2017) | Biểu mẫu xuất nhập cảnh

Mẫu thẻ tạm trú

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý

——————-

1. Người mang thẻ này được miễn thị thực Việt Nam.

2. Người mang thẻ này phải:

– Xuất trình thẻ khi nhà chức trách yêu cầu.

– Bảo quản, giữ gìn thẻ cẩn thận.

– Làm thủ tục xin cấp thẻ mới nếu có nhu cầu thay đổi nội dung ghi trong thẻ.

– Có văn bản trình báo ngay với cơ quan cấp thẻ khi thẻ bị hư hỏng, thất lạc.

3. Nghiêm cấm các hành vi: làm giả, tẩy xoá, sửa chữa, mua bán, cho người khác mượn và sử dụng thẻ.

important information

1. The holder of this card does not require a Vietnamese visa.

2. The cardholder must:

– Show the card to the authorities on request.

– Keep this card carefully.

– Apply for a new card if any change or alteration of its particulars is required.

– Immediately report in writing to the issuing office in case of damage or loss of the card.

3. Any case of forgery, unofficial alteration, mutilation or sale of this card is strictly prohibited, as is its lending for unlawful use.

 

 

Mẫu (Form) N8

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

SocialistRepublic of Viet Nam

Thẻ tạm trú

3×4 cm Temporary residence card

Số (No):………………………..(1)

 

Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp cho:

Issued by the Immigration Department to

Họ tên……………………………………………………………………………..

Full name Giới tính (Sex): nam (M) nữ (F)

Sinh ngày………tháng ……. năm ………………

Date of birth (day, month, year)

Mang hộ chiếu của (Holding the passport of): ……………………….

…………………………………………………………………………………………

Số (Passport number):…………………………………………………..

Cơ quan, tổ chức bảo lãnh (Sponsoring agency/organization):….

…………………………………………………………………………………………

Thẻ này có giá trị đến ngày…………./……/………….

This card expires on (day, month, year)

Cấp ngày……tháng……năm …………..

Date of issue (day, month, year)

Trưởng phòng

Chief of Division

 

 

 

 

 

 

Thuyết minh:

(1): bao gồm mã số và ký hiệu cho từng loại đối tượng nhập cảnh như quy định tại Thông tư liên Bộ.

 

+ Kích thước mẫu bằng kính thước hộ chiếu. In 2 mặt.

+ Sử dụng hai thứ tiếng Việt và tiếng Anh.

+ Thẻ có vân nền màu xanh, ở giữa có hình quốc huy chìm.

+ Khi in có kỹ thuật bảo vệ.


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang