Mẫu N4E-Phiếu yêu cầu điện báo (mẫu N4E)

(22/02/2017) | Biểu mẫu xuất nhập cảnh

Phiếu yêu cầu điện báo (mẫu N4E)

Mẫu N4E

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2013)

 

…., ngày….. tháng….năm…..

 

PHIẾU YÊU CẦU ĐIỆN BÁO

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

 

Đề nghị quý Cục điện báo tới Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại………………………………………………………………………………..

Để cấp thị thực nhập xuất cảnh cho những khách dưới đây:

Tổng số…………………….. khách, trong đó:

-…………………………….. khách, từ số………. tới số……….. tại công văn trả lời về việc xét duyệt, kiểm tra nhân sự số………………., ngày…………..

-…………………………….. khách, từ số………. tới số……….. tại công văn trả lời về việc xét duyệt, kiểm tra nhân sự số………………., ngày…………..

-…………………………….. khách, từ số………. tới số……….. tại công văn trả lời về việc xét duyệt, kiểm tra nhân sự số………………., ngày…………..

 

Người đề nghị


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang