Khám sức khỏe xin cấp giấy phép lao động ở bệnh viện nào tại Tp. Hồ Chí Minh?

(22/02/2017) | | Xin giấy phép lao động

Khám sức khỏe xin cấp giấy phép lao động tại Tp. Hồ Chí Minh

Giấy khám sức khỏe (Giấy chứng nhận sức khỏe) đủ điều kiện làm việc là một tài liệu bắt buộc có trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo công văn số 143/KCB – PHCN & GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Cục Khám chữa bệnh – Bộ Y tế ban hành danh sách các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài theo thông tư số 14/2013/TT-BYT quy định.

Theo quy định trên thì người nước ngoài muốn khám sức khỏe để làm thủ tục xin cấp phép lao động tại TP. Hồ Chí Minh thì đến các bệnh sau tai Tp. Hồ Chí Minh để khám:

  1. BV Nhân dân 115
  2. BV Trưng Vương
  3. BV quận Thủ Đức
  4. BVĐK Vạn Hạnh
  5. BVĐK An Sinh
  6. PKĐK Phước An-CN3
  7. BV Chợ Rẫy
  8. BV FV
  9. PKĐK Quốc tế Columbia Asia Sài Gòn


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang