Thủ tục cấp giấy phép lao động khi người nước ngoài chuyển đổi vị trí làm việc

(22/02/2017) | | Xin giấy phép lao động

Thủ tục cấp giấy phép lao động khi người nước ngoài chuyển đổi vị trí làm việc

Hồ sơ cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động nhưng không thay đổi người sử dụng lao động.

+ Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam

+ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013

Hồ sơ

  1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật;
  2. Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật; ( Bằng đại học, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm vị trí tương tương tại nước ngoài).
  3. 02 ảnh mầu 4×6 phông nền trắng không đeo kính.
  4. Hộ chiếu (Nguyên quyển bản sao công chứng);
  5. Các giấy tờ liên quan đến lao động nước ngoài theo theo quy định
  6. Giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp.

Ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, phải kèm theo văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định là chuyên gia hoặc giám đốc điều hành hoặc nhà quản lý hoặc lao động kỹ thuật.

Nơi nộp hồ sơ: Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh/ thành phố nơi người nước ngoài dự kiến làm việc hoặc ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất nơi đặt trụ sở chính của công ty.

Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Xem thêm:

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang