Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài

(22/02/2017) | Biểu mẫu tờ khai visa Thị thực

Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Biểu Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

Mẫu NA17, Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam (Download)

Các biểu mẫu xuất nhập cảnh khác (Tải tại đường link này)


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang