Mẫu NA14, Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới

(22/02/2017) | Biểu mẫu tờ khai visa Thị thực

Mẫu NA14, Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới

Mẫu NA 14, Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

Các biểu mẫu xuất nhập cảnh khác (Tải tại đường link này)


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang