Mẫu NA11, Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú

Mẫu NA11, Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

Mẫu NA 11, Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú ở Việt Namban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ công an

Biểu Mẫu NA11, Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam (Download)

Các biểu mẫu xuất nhập cảnh khác (Tải tại đường link này)