Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài ở TP HCM

(22/02/2017) | | Xin giấy phép lao động

Ngày 09/12/013, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 16116/SLĐTBXH-LĐ về việc hướng dẫn tạm thời thủ tục đề nghị để cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong thời gian chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủThủ tục cấp giấy phép lao động tạm thời cho người nước ngoài tại TP HCM

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI TP HCM (click vào đường link để theo dõi chi tiết)

Trên đây là hướng dẫn tạm thời việc thực hiện Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với việc cấp giấy phép lao động được thực hiện tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM trong thời gian chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện. Ngay khi Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 102/2013/NĐ-CP được ban hành và có giá trị áp dụng, quy trình, thủ tục và hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài sẽ thực hiện theo các quy định trong Thông tư hướng dẫn.


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang