THỦ TỤC XIN VÀ ĐĂNG KÝ THẺ TẠM TRÚ DÀI HẠN

NHỮNG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP THẺ TẠM TRÚ DÀI HẠN BAO GỒM.

 1. Nhà đầu tư nước ngoài;
 2. Trưởng văn phòng đại diện các tổ chức phí chính phủ;
 3. Luật sư đã được Bộ tư pháp Việt Nam cấp giấy phép hành nghề;
 4. Người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động.

Cơ quan cấp thẻ tạm trú dài hạn cho người nước ngoài.

Người nước ngoài tùy vào từng trường hợp có thể làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại một trong những cơ quan sau của Việt Nam;

 1. Cục quản lý xuất nhập cảnh
 2. Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố;

Thời hạn của thẻ tạm trú dài hạn là bao nhiêu lâu?

Thẻ tạm trú có thời hạn tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm. Tùy vào từng trường hợp cụ thể Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh thành phố sẽ cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài với thời hạn thẻ tạm trú một năm, thẻ tạm trú hai năm hoặc thẻ tạm trú ba năm.

Hồ sơ người nước ngoài cần chuẩn bị cho việc cấp thẻ tạm trú Việt Nam

 1. Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức bảo lãnh cho người ngoài (Bao gồm bản sao đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận mẫu dấu, bản sao đăng ký mã số thuế, Bản đăng ký mẫu chứ ký và con dấu);
 2. Hộ chiếu của người nước ngoài phải còn thời hạn tối thiểu 06 tháng;
 3. Giấy phép lao động (Nhà đầu tư, trưởng văn phòng dự án, tổ chức phi chính phủ, luật sư nước ngoài được cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam không phải xin cấp giấy phép lao động)
 4. Mẫu đơn đề nghị xin cấp câp thẻ tạm trú Việt Nam.
 5. Mẫu đơn thông tin về người nước ngoài (Có ảnh và đóng dấu);
 6. Ảnh 3cmx4cm (01 chiếc)
 7. Những tài liệu khác theo yêu cầu cụ thể của Phòng quản lý xuất nhập cảnh (Như hợp đồng thuê nhà, danh sách người lao động nước ngoài ……)