Những trường người nước ngoài được cấp visa rời kèm theo hộ chiếu

(22/02/2017) | Hỏi đáp xuất nhập cảnh

Theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 21/2001/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thì những trường hợp người nước ngoài sau đây được cấp thị thực (sau đây gọi là visa) rời kèm theo hộ chiếu:

a) Hộ chiếu đã hết trang cấp visa mà chưa kịp đổi hộ chiếu mới;

b) Hộ chiếu của nước chưa có quan hệ ngoại giao, lãnh sự với Việt Nam.

c) Vì lý do an ninh hoặc lý do ngoại giao.

Giá trị và thời hạn của thị thực:

a) Visa một lần hoặc nhiều lần có giá trị không quá 12 tháng được cấp cho người vào Việt Nam thực hiện các dự án theo giấy phép đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác với các cơ quan, tổ chức của Việt Nam; người vào làm việc tại các cơ quan nước ngoài đặt tại Việt Nam và thân nhân ruột thịt cùng đi.

b) Visa một lần hoặc nhiều lần có giá trị không quá 6 tháng được cấp cho người được cơ quan, tổ chức, cá nhân mời vào Việt Nam không thuộc trường hợp quy định tại mục a khoản này.

c) Visa một lần có giá trị 15 ngày được cấp cho người xin nhập cảnh không có cơ quan, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam mời.

3. Khi Visa hết hạn, nếu người mang Visa có nhu cầu tiếp tục nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam thì phải làm thủ tục xin cấp visa mới.

Xem tiếp:

1. Dịch vụ cấp thẻ tạm trú, cư trú cho người nước ngoài

2. Dịch vụ xin visa, gia hạn visa thị thực cho người nước ngoài

3. Dịch vụ và thủ tục xin cấp giấy phép lao động, giấy phép làm việc cho người nước ngoài


Là đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ visa hộ chiếu tại các đại sứ quán
tỷ lệ đỗ cao nhất, không cần xếp hàng chờ đợi, tư vấn hoàn toàn miễn phí

Về Đầu Trang