Hỏi đáp xuất nhập cảnh

Thủ tục xin cấp visa cho con, có bố mẹ là người Việt Nam

Thủ tục xin cấp visa cho con, có bố mẹ là người Việt Nam Thủ tục xin cấp Visa Việt Nam cho trẻ em là người nước ngoài có bố hoặc mẹ là công dân Việt Nam. I. Hồ sơ xin cấp visa cho trẻ em bao gồm: 1. Hộ chiếu gốc của trẻ em […]

Điều kiện để được cấp thẻ tạm trú

Điều kiện để được cấp thẻ tạm trú Thẻ tạm trú là một loại thị thực dài hạn có thời hạn do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam (Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh) cấp cho người nước ngoài là nhà đầu tư hoặc […]

Văn bản pháp luật: Thông tư số 04/2015/TT-BCA

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Căn cứ Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thì Bộ Công an đã ban hành quy định về […]

Văn bản pháp luật: Thông tư 31/2015/TT-BCA

Ngày 06/7/2015 Bộ Công an đã ban hành thông tư 31/2015/TT-BCA hướng dẫn một số nội dung về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Thông tư này sẽ hướng dẫn nội dung về về cấp thị thực, cấp thẻ […]

Văn Bản Pháp Luật: Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG

Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG là quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú […]

Văn Bản Pháp Luật: Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG: Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29 tháng 1 năm 2002 của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao là thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại […]

Văn Bản Pháp Luật: Thông tư số 157/2015/TT-BTC

Thông tư số Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về  quy định chế độ thu ,nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam. BỘ […]

Những điều kiện cần thiết để xin visa Canada

Canada là vùng lãnh thổ rộng lớn, sở hữu một nữa diện tích quốc gia chìm trong băng giá kéo dài tới tận Bắc Cực. Tuy vậy, đất nước này lại có nguồn tài nguyên tự nhiên vô cùng phong phú, hệ thống kinh tế thương mại phát triển cao, hệ thống giáo dục chuyên […]