| Xin gia hạn visa

Thủ tục xin gia hạn visa cho nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục gia hạn visa cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty tại Việt Nam Nhà đầu tư nước ngoài là người đứng ra thành lập hoặc góp vốn vào công ty hoạt động tại Việt Nam thì là đối tượng được cấp visa thị thực hoặc xin cấp thẻ tạm trú […]

Thủ tục xin gia hạn visa thị thực DN, LĐ và ĐT

Thủ tục xin gia hạn visa thị thực cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có visa ký hiệu DN, LĐ và visa ĐT 1. Chú thích và giải thích ký hiệu visa thị thực cấp cho người nước ngoài theo quy định – Visa thị thực ký hiệu DN – Cấp cho […]